lindenhoeve@home.nl      |      0412-617110 | 06-15241157

Zinvolle dagbesteding

Door een zinvol en herkenbaar dagprogramma kan de zorgbehoefte afnemen, achteruitgang worden beperkt en door de contacten met andere bezoekers, verzorgers en begeleiders neemt het sociale isolement af. Bij slecht weer is er binnen een ruimte waar allerlei activiteiten worden aangeboden.

Zorgboerderij De Lindenhoeve werkt samen met gemeenten. De gemeenten zorgen voor de financiële middelen vanuit de WMO en het vervoer naar de boerderij. Een kwalitatief goede personele bezetting is gegarandeerd. De Lindenhoeve is 5 dagen per week open.

Ook hebben we enthousiaste vrijwilligers die de gasten kunnen begeleiden bij de activiteiten. Vanuit het Middelbaar Beroeps Onderwijs komen er regelmatig leerlingen die stage lopen vanuit de opleiding activiteitenbegeleiding.